نشریه های علمی انتشارات

  

دیرینه شناسی    

انجمن دیرینه شناسی ایران
پروفسور علیرضا عاشوری
پروفسور علیرضا عاشوری
۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳   ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران

دوفصلنامه دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های محتلف دانش دیرینه شناسی و علوم وابسته فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل ریز دیرینه شناسی (Microplaeontology)، دیرینه شناسی بی مهرگان (Invertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی گیاهی (Paleobotany)، پالینولوژی دیرینه (Paleopalinology)، دیرینه شناسی اثرفسیلها (Ichnology)، بوم شناسی دیرینه (Paleoecology)، جغرافیای زیستی دیرینه (Paleobiogeography)، چینه نگاری زیستی (Biostratigraphy)، چینه نگاری سنگی (Lithostratigraphy)، چینه نگاری رخدادی (Event Stratigraphy)، چینه نگاری ایزوتوپی (Isotope Stratigraphy)، چینه نگاری توالیها (Sequence Stratigraphy)، انقراض و عوامل کنترل کننده آن، کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و زمین باستان شناسی است.

جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳


اطلاعات تکمیلی این شماره
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • معرفی سیستماتیک جلبکهای آهکی داسی‌کلاداسه در برش چینه‌شناسی چاه‌پلنگ، سازند شاه‌ کوه، شمال غرب اردکان 
  رضا حنیف زاده ; کوروش رشیدی ; مهنازالسادات امیرشاهکرمی 151-136
  بازدید: 573
  تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران 
  حامد زند مقدم ; هدا باوی ; اسدالله محبوبی ; سید رضا موسوی حرمی 169-152
  بازدید: 563
  مطالعه و بررسی سه گونه‌ Lobifolia rotundifolia ،Ptilophyllum vasekgahense و Nilssonia herriesi از ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات لیاس پسین ـ دوگر پیشین (توآرسین ـ باژوسین) در منطقه اشکورات علیا، البرز مرکزی 
  جواد سعادت نژاد 179-170
  بازدید: 536
  کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین ـ آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ 
  مرتضی طاهرپور خلیل آباد ; سید حمید وزیری ; علی اصغر آریایی ; علیرضا عاشوری 197-180
  بازدید: 641
  چینه نگاری زیستی توالیهای دونین (سازند بهرام) در برش سردر، شمال کرمان بر اساس کنودونتها 
  حسین غلامعلیان ; سید هادی سجادی ; محمدجواد حسنی 211-198
  بازدید: 591
  مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران 
  عباس قادری ; آرزو صادقی ; علیرضا عاشوری ; دیتر کورن 229-212
  بازدید: 570
  آمونیتهای سنومانین در برش تقی آباد (شرق کپه داغ) 
  بهناز گرمابی ; عبدالمجید موسوی نیا 243-230
  بازدید: 441
  معرفی بازوپایان رینکونلید (جنس Cyclothyris و برخی گونه های آن) از نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین منطقه باغین (غرب کرمان، ایران) 
  احمد لطف‌آباد عرب ; محمد رضا وزیری ; سهیلا سهیلی 258-244
  بازدید: 487


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد