نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • معرفی سیستماتیک جلبکهای آهکی داسی‌کلاداسه در برش چینه‌شناسی چاه‌پلنگ، سازند شاه‌ کوه، شمال غرب اردکان  PDF    دانلود : 1423
  رضا حنیف زاده ; کوروش رشیدی ; مهنازالسادات امیرشاهکرمی 151-136
  بازدید: 572
  تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران  PDF    دانلود : 1479
  حامد زند مقدم ; هدا باوی ; اسدالله محبوبی ; سید رضا موسوی حرمی 169-152
  بازدید: 562
  مطالعه و بررسی سه گونه‌ Lobifolia rotundifolia ،Ptilophyllum vasekgahense و Nilssonia herriesi از ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات لیاس پسین ـ دوگر پیشین (توآرسین ـ باژوسین) در منطقه اشکورات علیا، البرز مرکزی  PDF    دانلود : 1026
  جواد سعادت نژاد 179-170
  بازدید: 535
  کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین ـ آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ  PDF    دانلود : 1582
  مرتضی طاهرپور خلیل آباد ; سید حمید وزیری ; علی اصغر آریایی ; علیرضا عاشوری 197-180
  بازدید: 640
  چینه نگاری زیستی توالیهای دونین (سازند بهرام) در برش سردر، شمال کرمان بر اساس کنودونتها  PDF    دانلود : 1361
  حسین غلامعلیان ; سید هادی سجادی ; محمدجواد حسنی 211-198
  بازدید: 590
  مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران  PDF    دانلود : 1354
  عباس قادری ; آرزو صادقی ; علیرضا عاشوری ; دیتر کورن 229-212
  بازدید: 569
  آمونیتهای سنومانین در برش تقی آباد (شرق کپه داغ)  PDF    دانلود : 1156
  بهناز گرمابی ; عبدالمجید موسوی نیا 243-230
  بازدید: 440
  معرفی بازوپایان رینکونلید (جنس Cyclothyris و برخی گونه های آن) از نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین منطقه باغین (غرب کرمان، ایران)  PDF    دانلود : 1305
  احمد لطف‌آباد عرب ; محمد رضا وزیری ; سهیلا سهیلی 258-244
  بازدید: 486


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد