نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ آمونیتهای سنومانین در برش تقی آباد (شرق کپه داغ) چکیده   PDF
بهناز گرمابی , عبدالمجید موسوی نیا
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ آنالیز اجتماعات کربناته و دیرینه بوم شناسی روزن داران کف زی سازند قم در ناحیه نراق (شمال شرق دلیجان) چکیده   PDF
پریسا منصوری , امرالله صفری
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی چکیده   PDF
محمد حسین محمودی قرائی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , احمد رئوفیان , محمد خانه‌باد
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ چکیده   PDF
نرگس شکری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتونها؛ مثالی از سازند آب دراز در حوضه رسوبی کپه داغ چکیده   PDF
لیلی فاتح بهاری , محمد حسین محمودی قرایی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ تحلیل جایگاههای اثررخساره کروزیانا در نهشته های آلبین ـ سنومانین جنوب خاوری کرمان، برش گزک چکیده   PDF
نصرالله عباسی , مهناز پروانه نژاد شیرازی , محمد علی حسین زاده
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران چکیده   PDF
حامد زند مقدم , هدا باوی , اسدالله محبوبی , سید رضا موسوی حرمی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ جغرافیای زیستی دیرینه کنودونتهای کوههای البرز در گذر کامبرین به اردوویسین چکیده   PDF
هادی جهانگیر , منصوره قبادی پور , علیرضا عاشوری
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ دیرینه بوم شناسی بخشهای شیلی سازند کلات بر مبنای استراکودها در حوضه رسوبی کپه داغ ـ برش چهچهه (خراسان رضوی) چکیده   PDF
محسن علامه , سید هاشم موسوی فرد
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ چکیده   PDF
سمیرا باقرنژاد , اسداله محبوبی محبوبی , محمدحسین محمودی قرایی , محمد خانه باد
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه ورکان (جنوب غربی کاشان)، حوضه پیش کمان سنندج ـ سیرجان چکیده   PDF
امرالله صفری , حامد عامری , محمد رضا وزیری , ابراهیم محمدی
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره ۱) و سرکان (چاه شماره ۱) در منطقه پل دختر استان لرستان چکیده   PDF
محمد حدادی , محمد وحیدی‌نیا
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزن داران پلانکتونیک چکیده   PDF
ابراهیم عبدالهی , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در جنوب شرق لار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی چکیده   PDF
سعیده سنماری
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه چکیده   PDF
مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته‌های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل چکیده   PDF
فرشته بداقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت) چکیده   PDF
علی انصاری , حسین وزیری مقدم , عزیزالله طاهری , علی غبیشاوی
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ مروری بر چهار جنس از جلبکهای آهکی تریاس پسین، عضو بیدستان و حوض‌خان از سازند نایبند (جنوب شرقی کوه نایبند) چکیده   PDF
کورش رشیدی , بهنام صابرزاده , وحید پورچنگیز
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران چکیده   PDF
عباس قادری , آرزو صادقی , علیرضا عاشوری , دیتر کورن
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ مطالعه ساختهای زیست زادی نهشته‌های فلیشی پالئوسن ـ ائوسن در برش چهارتگری، جنوب شرق کرمان چکیده   PDF
زهرا معین الدینی , علی فاریابی , سید ناصر رئیس السادات , احمد لطف آباد عرب
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ مطالعه و بررسی سه گونه‌ Lobifolia rotundifolia ،Ptilophyllum vasekgahense و Nilssonia herriesi از ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات لیاس پسین ـ دوگر پیشین (توآرسین ـ باژوسین) در منطقه اشکورات علیا، البرز مرکزی چکیده   PDF
جواد سعادت نژاد
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ معرفی بازوپایان رینکونلید (جنس Cyclothyris و برخی گونه های آن) از نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین منطقه باغین (غرب کرمان، ایران) چکیده   PDF
احمد لطف‌آباد عرب , محمد رضا وزیری , سهیلا سهیلی
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ معرفی سیستماتیک جلبکهای آهکی داسی‌کلاداسه در برش چینه‌شناسی چاه‌پلنگ، سازند شاه‌ کوه، شمال غرب اردکان چکیده   PDF
رضا حنیف زاده , کوروش رشیدی , مهنازالسادات امیرشاهکرمی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام چکیده   PDF
مأنوسه پروین خاوری خراسانی , فاطمه هادوی , ابراهیم قاسمی نژاد
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ پالئواکولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای بر اساس میوسپورها در برش روستای بار، بخش خاوری حوضه بینالود چکیده   PDF
شیرین سعادتی جعفرآبادی , محسن علامه , مهدی رضا پورسلطانی , فرشته سجادی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و پالئواکولوژی سازند سرچشمه در چاه توس ۱، شرق کپه داغ چکیده   PDF
محمد شریفی , ابراهیم قاسمی نژاد , مریم اختری
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ پالینوستراتیگرافی سازند هجدک در برش چینه شناسی اشکلی، شمال کرمان، بر اساس میوسپورها چکیده   PDF
فیروزه هاشمی یزدی , فرشته سجادی , سید حسین هاشمی
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ پستانداران گیاه خوار میوسن پسین از دامنه های جنوب شرقی سهند چکیده   PDF
بهزاد حاج علیلو , مجید میرزایی عطاآبادی , رحیم شعبانیان , نادره فرج نژاد
جلد ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳ چینه شناسی، دیرینه شناسی و دیرینه بوم شناسی نهشته های تشکیل دهنده دره ستاره ها در جزیره قشم چکیده   PDF
محمد جواد حسنی , فاطمه حسینی پور , مریم دریسی
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ چینه نگاری زیستی توالیهای دونین (سازند بهرام) در برش سردر، شمال کرمان بر اساس کنودونتها چکیده   PDF
حسین غلامعلیان , سید هادی سجادی , محمدجواد حسنی
جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳ کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین ـ آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ چکیده   PDF
مرتضی طاهرپور خلیل آباد , سید حمید وزیری , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری
1 - 31 (31)


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد